Arkitekturfotografi

Lidt om arkitekturfotografi

Three sisters at Islands Brygge by Boldsen & Holm ArkitekterAt praktisere arkitekturfotografi er en disciplin i sig selv. Her et nærbillede af een af ‘de tre søstre’ på Islands Brygge med forskudte kurvede altaner, der giver bygningerne en let flimrende og variereret karakter.

Fotografiets rolle i forhold til arkitekturen selv er diskutabel. Den typiske går på, om fotografiet er ‘oprigtigt’ overfor dets motiv i den forstand, at det underforstået forventes at formidle en arkitektonisk oplevelse på en troværdig og sanddruelig måde.
En nogenlunde rimelig forventning, når fotografiet bruges til at præsentere arkitektur i artikler og omtaler i arkitekturmagasiner mv.
Noget arkitektur beskyldes for at være bygget med fotografiet som formål. Altså at den kunstneriske ambition med en bygning i nogen grad kunne være at tilvejebringe muligheden for nogle spektakulære fotos, som langt overgår oplevelsen af at være tilstede med sine sansers fulde brug.
Som glad amatør er jeg dog tilstrækkeligt arkitekturfotograf til at vide, at man som fotograf placerer sig netop dér, hvor bygningen eller den særlige rumlige eller grafiske egenskab, man har spottet og gerne vil fange, vil fremtræde tydeligst på billedet.
Jeg ‘snyder’ med vidvinkel for at simulere den menneskelige 3-dimensionale rumperception og med udflydende figurer for at antyde liv og dynamik, og jeg skruer efterfølgende op for kontrast og farvemætning. Alt sammen dels for at kompensere for de sanseindtryk, kameraet ikke registrerer, dels ‘bare’ for at få et fedt og flot, seværdigt billede!

At der er et rimeligt bredt spektrum fra det nøgterne, registrerende arkitekturfotografi til ren, løsreven billedkunst, demonstrerer vinderne af The Arcaid Images Architectural Photography Awards.

http://www.arcaidimages.com

Billederne er lidt mere tilgængelige på een af de virkeligt velfungerende, internationale arkitektur-blogs: www.archdaily.com/

Fotograf Adam Mørks blik på Den Blå Planet, tegnet af 3xN

3xN er nydeligt short listed med Adam Mørks ikke just nøgternt registrerende foto af Den Blå Planet: